Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach, ul. Jana Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej.(2) 31-08-2023
9:00
0 0
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach, ul. Jana Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 21-06-2023
9:00
0 0
3. Modernizacja obiektów - zamówienie w częściach. 06-05-2020
9:00
0 0
4. Remont sal dydaktycznych, pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ulicy Jana Śliwki 8 w Gliwicach. 11-07-2019
9:00
0 0
5. Modernizacja sal i pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 36 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach - etap I. 03-06-2019
9:00
0 0
6. Modernizacja obiektów - zamówienie w częściach: część 1: Modernizacja obiektów: sal, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych z pracami towarzyszącymi, doposażenie ogrodu. część 2: Modernizacja obiektów: ciągów komunikacyjnych z pracami towarzyszącymi wynikającymi z zaleceń przeciwpożarowych. 24-04-2019
9:00
0 0
7. Modernizacja obiektów: sal, pomieszczeń oraz modernizacja obiektów: doposażenie i modernizacja placu zabaw - zamówienie w częściach. 27-06-2018
9:00
0 0
8. Remont sal i pomieszczeń, piłkochwytów oraz pokrycia dachowego - zamówienie w częściach. 20-04-2018
9:00
0 0
9. Modernizacja obiektu - ciągów komunikacyjnych. 15-05-2017
9:00
0 0
10. Modernizacja obiektu - wejścia głównego do budynku. 15-05-2017
10:00
0 0