Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Strona główna

Strona Główna

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach
44-102 Gliwice ul. Jana Śliwki 8


   Telefon.: 
tel. szkoła: 32 270 57 07
tel. przedszkole: 32 279 18 11
    fax: 32 270 57 07
e-mailsekretariat@zsp10.gliwice.eu

 

Strona internetowazsp10gliwice.pl
 
Godziny pracy

Szkoła otwarta w godzinach 6.30 - 18.00

NIP: 631 26 64 434
REGON: 363898037

Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej
Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
Przepisy wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

 

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMałgorzata Kućma
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:53:34
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kućma
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:53:34
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1bez zmianMałgorzata Kućma2020-07-16 08:58:27
2nowa stronaMałgorzata Kućma2020-07-21 07:16:06
3nowa stronaMałgorzata Kućma2020-07-21 07:19:56
4nowa stronaMałgorzata Kućma2020-09-18 10:14:35
5nowa stronaMałgorzata Kućma2020-09-23 08:37:43
6nowa stronaMałgorzata Kućma2020-09-23 10:24:04
7nowa stronaAndrzej Jerzyk2020-09-23 10:44:20
8nowa stronaMałgorzata Kućma2022-11-18 08:32:32