oznaczenie sprawy ZSP10.260.1.2018
 
Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 54 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Remont sal i pomieszczeń, piłkochwytów oraz pokrycia dachowego - zamówienie w częściach.
część 3: Remont piłkochwytów.

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 3C
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Red House Grzegorz Buczyński
ul. Zielona 3  29-100 Włoszczowa
45 510,00 
część 3: rozpoczęcie: 25.06.2018 r; zakończenie: 14.08.2018 r.,
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego

Ewa Zegartowska
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)