oznaczenie sprawy ZSP10.260.1.2018
 
Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 46 530,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Remont sal i pomieszczeń, piłkochwytów oraz pokrycia dachowego - zamówienie w częściach.
część 1: Remont sal i pomieszczeń.

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10  41-909 Bytom
94 197,04 
część 1(sale): rozpoczęcie: 25.06.2018 r; zakończenie: 14.08.2018 r., część 1(pomieszczenia kuchenne):rozpoczęcie: 01.08.2018 r; zakończenie: 24.08.2018 r.,
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
 2
Zakład Usługowo- Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda
ul. Bernardyńska 56   44-100 Gliwice
46 310,72 
część 1(sale): rozpoczęcie: 25.06.2018 r; zakończenie: 14.08.2018 r., część 1(pomieszczenia kuchenne):rozpoczęcie: 01.08.2018 r; zakończenie: 24.08.2018 r.,
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego
 3A
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Red House Grzegorz Buczyński
ul. Zielona 3    29-100 Włoszczowa
 52 275,00
część 1(sale): rozpoczęcie: 25.06.2018 r; zakończenie: 14.08.2018 r., część 1(pomieszczenia kuchenne):rozpoczęcie: 01.08.2018 r; zakończenie: 24.08.2018 r.,
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego

Ewa Zegartowska
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)